Una

28 tekstów – auto­rem jest Una.

Naj­wyższy czas przes­tać podkładać so­bie no­gi, a zacząć po­dawać ręce. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 stycznia 2011, 11:18

Naj­wyższą formą wdzięczności jest ta noszo­na w sercu 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 grudnia 2010, 16:46

Naj­piękniej­sze uczu­cia chodzą zaw­sze w parze z tęsknotą 

myśl
zebrała 40 fiszek • 11 listopada 2010, 22:38

Bar­dzo często złe początki za­powiadają naj­piękniej­sze zakończenia. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 4 listopada 2010, 11:56

By­wa i tak, że z nicze­go mu­sisz umieć zbu­dować so­bie cały świat 

myśl
zebrała 26 fiszek • 16 października 2010, 16:57

I są ta­kie oczy, od których oczu oder­wać nie można... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 12 października 2010, 07:48

Naj­bar­dziej wzmac­niacie więzi, kiedy ra­zem po­konu­jecie trudności 

myśl
zebrała 30 fiszek • 30 września 2010, 00:36

ofiaruj im wszys­tko, na­wet jeśli nie wezmą nic 

myśl
zebrała 32 fiszki • 26 września 2010, 22:39

naj­trud­niej nam zat­roszczyć się o to, co najważniejsze 

myśl
zebrała 46 fiszek • 18 września 2010, 17:25

Pot­ra­ficie pięknie mówić, a nie umiecie rozmawiać 

myśl
zebrała 37 fiszek • 13 sierpnia 2010, 10:22
Una

...żyła w świecie mrzonek, rozczarowań i zmiennych nastrojów, w świecie niejasności strachów i nieokreślonych nadziei, w świecie głębokiej pobożności i bezustannej tęsknoty.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Una

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność